Cumann na mBunscol Kildare News

Cúl Camp as Gaeilge 22

Kelloggs Cúl Camp: As Gaeilge

Dáta: Lúnasa 22nd - 26th.

Áit: Gort an tSeabhaich/Manguard Plus Hawkfield.

Contact Declan O'Toole: 087 664 2369

Register: https://t.co/CHBXU7kNrj 

FUK4nN2XoAcMvJM

Next Post Previous Post